Kiên Giang cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ

Kiên Giang cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ


Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang - Quảng Trọng Thao cho biết, việc tỉnh cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm, góp phần phục vụ cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu tôm của Việt Nam. Từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hướng đến mục tiêu quản lý khoa học, hiện đại đối với lĩnh vực kinh tế này.

Ngành thủy sản tỉnh phối hợp với ngành, đơn vị liên quan và các địa phương thống nhất quy trình thực hiện, tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, ngành chức năng tỉnh hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho người dân thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp để đáp ứng yêu cầu được cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm. Chi cục Thủy sản tỉnh Kiên Giang thành lập các tổ công tác phối hợp với huyện, thành phố tập huấn việc cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ tại địa phương. Chi cục kết hợp với Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh thống nhất xử lý hồ sơ đầu vào, đầu ra đúng quy định, đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, không để tồn đọng hồ sơ.

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố có nuôi tôm nước lợ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ thực tế tại địa phương. Các địa phương cũng tuyên truyền cho người dân nắm rõ về mục đích, quyền lợi và trách nhiệm của việc đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ theo quy định của pháp luật.

Hiện, các xã, phường và thị trấn thống kê, lập danh sách hộ nuôi tôm trên địa bàn về hình thức nuôi, đối tượng nuôi, quy mô sản xuất…Đồng thời, hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ cho người dân, xác nhận biểu mẫu đơn kèm theo thủ tục và tiếp nhận hồ sơ chuyển cho cơ quan chức năng xử lý.

Tỉnh Kiên Giang hiện có tổng diện tích nuôi tôm nước lợ hơn 134.235 ha, tập trung ở các huyện: Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Gò Quao và thành phố Hà Tiên, với khoảng từ 60.000 - 70.000 hộ nuôi.

Nuôi tôm nước lợ của tỉnh Kiên Giang bao gồm các hình thức nuôi công nghiệp - bán công nghiệp hơn 3.680 ha, tôm - lúa 102.500 ha và quảng canh - quảng canh cải tiến hơn 28.000 ha (có khoảng 2.555 ha nuôi tôm dưới tán rừng). Sản lượng tôm nuôi thu hoạch hàng năm của tỉnh khoảng từ 95.000 - 100.000 tấn.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Bạn cần hỗ trợ?
0919 055 955
Liên hệ
Hỗ trợ