Tôm Thẻ

Tôm thẻ PD hấp

Giá: Liên hệ

Tên sản phẩm Tôm thẻ PD hấp
Tên Latin Litopenaeus Vannamei
Kích cỡ (pcs/lbs) Tùy chọn theo ý khách hàng
Quy cách đóng gói Tùy chọn theo ý khách hàng
Semi IQF hoặc Block
Thị Trường Trung Quốc, Châu Âu, Châu Mỹ, v.v.
Bạn cần hỗ trợ?
0919 055 955
Liên hệ
Hỗ trợ